oficij značenje

oficij (lat.: služba, dužnost), naziv za časoslov kojim se želi naglasiti svakodnevna obveza molitve za redovnike i svećenike; svakodnevne obvezatne molitve kat. svećenika.