odvodnjavanje značenje

odvodnjavanje, hidrotehn. melioracijska mjera kojom se s površine nekoga tla i iz njega nakuplja i odvodi suvišna voda te se time popravljaju njegova fizikalna, kem. i biol. svojstva.