odvjetništvo, državno značenje

odvjetništvo, državno, samostalno i neovisno drž. tijelo kojemu je zadaća progon počinitelja kaznenih djela te pravna zaštita ustavnosti i zakonitosti. Obavlja kazneni progon u interesu države, prema načelima legaliteta i oficijelnosti, iznimno prema načelima oportuniteta. Organizirano je hijerarhijski prema načelima subordinacije. Postoje općinska i županijska drž. odvjetništva te Državno odvjetništvo RH. Na čelu svakoga od njih državni je odvjetnik koji može imati više zamjenika.