oduzimanje značenje

oduzimanje (suptrakcija), osnovna računska operacija, suprotna zbrajanju, pri kojoj se neki broj (c, umanjenik, minuend) umanjuje drugim (b, umanjiteljem, suptrahendom) i kao rezultat dobiva razlika (a, diferencija); označuje se simbolom – (minus); a = c – b.