određeni značenje

određeni, lingv onaj oblik (član, pridjev) koji izražava nešto već spomenuto ili poznato, npr. dobri čovjek prema dobar čovjek, franc. le garçon: dječak (određeno), prema un garçon (neodređeno).