odnosi značenje

odnosi, bitan pojam moderne lingvistike (uveo ga je F. de Saussure); za jezik su bitniji o. što se uspostavljaju među elementima nego elementi sami po sebi. O. in praesentia (sintagmatski o.) uspostavljaju se među elementima u govornom lancu (govornom nizu); o. in absentia (asocijativni o.) uspostavljaju se između jednoga stvarno upotrijebljenoga elementa i dr. elemenata prema različitim kriterijima (tvorbenim, značenjskim, morfološkim itd.); specifičan su oblik (mnogo uži) asocijativnih odnosa → paradigmatski odnosi.