Odiseja značenje

Odiseja, starogrč. ep koji se pripisuje Homeru. Gl. junak epa Odisej. pren niz zamršenih i teško predvidljivih događaja, teško i nepredvidljivo putovanje do cilja.