octena kiselina značenje

octena kiselina, CH3COOH, bezbojna tekućina oštra mirisa, u čistom stanju (ledena o. k.) prelazi ispod 16,7 °C u kristalnu masu sličnu ledu (ledeni ocat); pretežito se proizvodi oksidacijom acetaldehida; služi u proizvodnji celuloznoga acetata i plastičnih masa, otapala, lijekova i dr.; soli: acetati (→ ocat).