ocean značenje

ocean (grč.), jedinstvena i kontinuirana vodena masa koja prekriva velik dio zemaljske kugle (→ more), a kojoj su mora manji ogranci; Tihi o. ili Pacifik, Atlantski o., Indijski ocean.