obvezno značenje

obvezno (obligacijsko, tražbeno) pravo, dio imovinskoga prava kojim se uređuju obvezni odnosi, tj. pravni odnosi po kojima je jedna osoba (vjerovnik) ovlaštena zahtijevati neku tražbinu od druge osobe (dužnika), koja je tražbinu dužna podmiriti.