Obrovac značenje

Obrovac, grad na Zrmanji, S Dalmacija; 1055 st. – Naselje poznato iz 1337; u rukama knezova Kurjakovića 1387–1527. kada ga osvajaju Turci; 1647–1797. u vlasti Venecije. U Domovinskom ratu 1991–95. pod okupacijom srpskih snaga.