obredna poezija značenje

obredna poezija, lirske nar. pjesme koje se izvode u sklopu obreda (a to je i odredilo njihov sadržaj i oblik).