oboa značenje

oboa (franc.), puhačko glazbalo s dvostrukim jezičcem, opsega h-g. Cijev joj je dugačka 64 cm i ima 20 rupica, koje se zatvaraju poklopcima. U orkestru ob. sviraju 2 do 3 oboe. Važno glazbalo u komornim sastavima, a upotrebljava se i solistički.