objektivno pravo značenje

objektivno pravo, skup pravnih normi (ustav, zakoni, uredbe) za razliku od subjektivnoga prava koje označuje ovlasti pojedinih pravnih subjekata što proizlaze iz odredaba pravnih normi.