objekt značenje

objekt (lat.). 1. Predmet, stvar; svrha, cilj, zadaća. 2. filoz ono što postoji po sebi, neovisno o svijesti ma kojega pojedinačnog subjekta. 3. lingv rečenični sastojak (rečenični dio) na koji je usmjerena glagolska radnja; direktni o. stoji u akuzativu, indirektni o. u nekom drugom padežu. 4. građev samostojeća građevina, zgrada, zdanje.