obitelj značenje

obitelj, društvena jedinica zasnovana na braku i odnosima krvnoga srodstva, kojoj pripadnici redovito žive u zajednici (kadšto jednako značenje ima i termin porodica).