o sancta simplicitas! značenje

o sancta simplicitas! (lat.: o sveta priprostosti!), riječi što ih je – prema legendi – izrekao Jan Hus na lomači, kada je vidio nekoga seljaka (po drugoj verziji: staricu) kako domeće drva u vatru pod njim; citiraju se kad se želi pokazati nečija prostodušnost ili ograničenost (os. kad je spojena s velikom gorljivošću).