O’Faoláin značenje

O’Faoláin, Sean (pr. ime John Francis Whelan) (1900–91), irski književnik i knjiž. kritičar. U romanima i pripovijetkama bavi se temama iz rata za neovisnost i problemima suvremenoga irskog društva; piše biografije značajnih osoba; najpoznatiji kao pisac kratkih priča. Gnijezdo jednostavnih; Pričljivo drveće.