O’Connor značenje

O’connor, Flannery (1925–64), am. književnica; autorica gotskih romana o am. Jugu; tematizira relig. ekstremizam i fanatizam. Mudra krv; To odnose silni; Sabrane priče.