nula značenje

nula (lat.) (simbol: 0), 1. mat u skupu realnih brojeva, broj koji kao adend (a + 0 = a) ili suptrahend (a – 0 = a) ne utječe na rezultat zbrajanja, odn. odbijanja, a kao faktor čini produkt jednakim sebi (a  ·  0 = 0); ništica. 2. lingv (nulta oznaka, nulti morfem itd.), odsutnost glasovnoga izraza kao oznaka (»izraz«) jezičnoga značenja: npr. hrv. siv-Ø »muški rod« prema siv-a »ženski rod«.