nukleinske kiseline značenje

nukleinske kiseline, visokomolekularni org. spojevi (polinukleotidi) u stanicama živih bića, od temeljne važnosti za razmnožavanje, rast i metabolizam živih sustava; duge lančane molekule u obliku spirale (rel. molekularne mase veće od 5 milijuna) sastavljene od nukleotida (osnovnih jedinica koje se ponavljaju). N. k. dolaze u dva osnovna tipa: dezoksiribonukleinske k. (DNA), koje tvore gene, i ribonukleinske kiseline (RNA), koje djeluju kao posrednici u funkciji DNA.