Nubijci značenje

Nubijci (Nuba), narod po jeziku iz istočnosudanske skupine šari-nilskih (Chari-Nil) naroda, rasno mješavina Arapa i Sudanaca, u S Sudanu (2,0 mil. pripadnika) i J Egiptu. Pretežito muslimani.