Novosel značenje

Novosel, Pavao (1929–2003), hrv. komunikolog i sociolog; sveuč. profesor; utemeljitelj komunikologije u Hrvatskoj. Informiranje i komuniciranje u velikoj gradskoj aglomeracij; Teorija i praksa intervjuiranja.