novi realizam značenje

novi realizam (franc. Nouveau Réalisme; naziv uveo 1960. franc. kritičar P. Restany), smjer u suvremenoj lik. umjetnosti kojemu su obilježja bliskost dadaizmu, novi duh objektivnosti, odbacivanje čiste apstrakcije te primjena pronađenih objekata. Istaknuti predstavnici: Y. Klein, Arman, J. Tinguely. Srodan mu je pop-art u Velikoj Britaniji i SAD-u.