novele značenje

novele (lat.), pravo nazivak za kasnije izmjene ili dopune u zakonima koji su već na snazi.