nove tendencije značenje

nove tendencije, međunarodni umj. pokret osn. u Zagrebu 1961. s idejom da se obnovi zanimanje za avangardna lik. kretanja iz prvih desetljeća 20. st.; estetski program temelji na iskustvu konstruktivizma, ističe potrebu socijalizacije umjetnosti i uvodi praksu timskoga rada. Predstavnici: I. Picelj, V. Richter, A. Srnec, M. Šutej; V. Vasarely i dr.