Novak značenje

Novak, Slobodan Prosperov (1951), hrv. povjesničar književnosti; eseji i studije iz povijesti hrv. književnosti i kazališta. Hrvatski pluskvamperfekt; Povijest hrvatske književnosti, 1–3.