nova stvarnost značenje

nova stvarnost (njem. Neue sachlichkeit), u njem. slikarstvu i grafici, realistički smjer što se, nakon I. svj. r., pojavio kao reakcija na ekspresionizam. Predstavnici O. Dix i G. Grosz.