Nova Scotia značenje

Nova Scotia, kanadska pokrajina uz Atlantski ocean; 55 284 km2, 908 007 st. Upravno središte Halifax. Ležišta bakra, olova, cinka, barita, soli i ugljena. Voćarstvo. Drvna, tekst. i prehr. ind.; brodogradnja i ribarstvo.