Notitia dignitatum značenje

Notitia dignitatum (lat.: popis častî), ant. spis (5. st.) s popisom svih dvorskih, upravnih i voj. službi i časti u Zapadnorimskome i Istočnorimskom Carstvu.