note značenje

note (lat.), znakovi kojima se bilježe tonovi; u suvremenoj notaciji, u uporabi od 17. st., n. se pišu na sustavu od 5 usporednih vodoravnih crta, i to na crtama, u prostoru među crtama, ispod i iznad njih. Oblik note prikazuje duljinu trajanja, odn. ritmičku vrijednost tona. Položaj n. u crtovlju određuje visinu tona, koja, međutim, ovisi i o ključu zabilježenom na početku svakoga crtovlja (npr. n. na drugoj crti crtovlja u basovu ključu označuju ton H, a u violinskom ključu ton g1).