notacija značenje

notacija (lat.). 1. glazb sustav znakova kojima se bilježe glazb. djela; najstariji je eur. takav sustav alfabetska slovčana n. ant. Grka; iz njezinih se prozodijskih naglasaka razvila biz. ekfonetska n.; transliterirana na latinicu (Severin Boetije u 5. st.) dala je glazb. abecedu; ona je služila uglavnom u teoretskim napisima (već u sr. vijeku niz abcdefg označava 7 temeljnih stupnjeva dijatonske ljestvice koji se ponavljaju u oktavama); nakon manjih izmjena od 16. st. temeljem glazb. abecede (u uporabi u germanskih i slavenskih naroda osim Rusa) postaje niz cdefgah (→ note; neume; solmizacija). 2. lingv bilježenje glasova; → transkripcija 1..