noskapin značenje

noskapin (narkotin), jedan od gl. alkaloida opijuma, u kojemu ga ima 4–10%; kao sredstvo protiv kašlja djeluje slično kodeinu.