normirani značenje

normirani (normalni, normni) kubni metar (znakovi m3n, nm3, Nm3), stara neispravno nazvana jedinica množine plina; iznosi 44,616 mola (uz V = 1 m3, t = 0 °C i p = 100 kPa).