norma značenje

norma (lat.). 1. Opć.: obrazac, pravilo, mjerilo. 2. Standard, propisani izvedbeni oblik masovnih proizvoda kojim je određena, npr., njihova težina, dimenzije, tolerancija. 3. Radna n., propisani radni učinak radnika. 4. lingv sustav naputaka (zapisanih, propisanih ili implicitnih) koji određuje što među uporabama jednoga jezika treba odabrati da bismo se prilagodili određenom estetskom ili sociokult. idealu.