noradrenalin značenje

noradrenalin, adrenalinu srodan hormon; služi u medicini za održavanje normalnoga krvnog tlaka (kod kolapsa i šoka).