nomadi značenje

nomadi (grč.), skupine ljudi koje nemaju stalnoga boravišta, već se sele od mjesta do mjesta, iz jednoga kraja u drugi. Mogu biti lovci, skupljači plodova, stočari, obrtnici (čergaške skupine Roma).