noema značenje

noema (grč.: misao). 1. Termin iz filozofije E. Husserla, koji označuje ono što je mišljeno, građu, sadržaj, ono što tvori smisao misli; → noeza. 2. lingv najmanja značenjska sastavnica semema.