nizozemska škola značenje

nizozemska škola, glazb visoko razvijena burgundska i franko-flam. glazb. kultura (na području današnje Belgije, Nizozemske, Luksemburga i S Francuske) u 15. i 16. st., obilježena osobitim stilom vokalnoga višeglasja. Gl. predstavnici: G. Dufay, G. Binchois, J. Ockeghem, J. Des Prés, A. Willaert, H. Issac, J. Arcadelt, O. di Lasso, P. de Monte, J. P. Sweelinck.