Niš značenje

Niš, grad na rijeci Nišavi, JI Srbija; 175 391 st. Kovinska, drvna, prehr., duhanska, kem. i elektronička ind.