Nipur značenje

Nipur (Nippur), drevni šumerski pa babilonski grad (ruševine kraj sela Niffar JI od Bagdada, Irak); u ← 3. tisućljeću polit. i kult. središte Šumerana. Pronađeni fragmenti zakonika kralja Lipit-Ištara (o. ← 2100) i epa o Gilgamešu. Među mnogobrojnim pločicama s klinovim pismom, jedna je s planom grada – do sada najstariji poznati plan grada uopće.