Nioba značenje

Nioba, grč. mit, Tantalova kći, majka sedam sinova i sedam kćeri; uvrijedila božicu Latonu, koja je imala samo dvoje djece, Apolona i Artemidu. Ovi, da osvete ožalošćenu majku, pobiju Niobinu djecu, a N. se od žalosti pretvori u kamen. Motiv obrađen u književnosti i umjetnosti antike (Eshil, Sofoklo, Fidijini reljefi).