Nimeiri značenje

Nimeiri, Jaafar Mohamed al (1930-2009), sudanski časnik i političar; predvodio državni udar 1969. kojim je došao na vlast; predsjednik Sudana 1971–85 (1983. uvodi šerijatsko pravo uz otpor pretežno kršć. pučanstva u J Sudanu).