nilsko-saharski jezici značenje

nilsko-saharski jezici, porodica (prema nekima hipotetički phylum ili velika porodica) jezika Crne Afrike; njima govori između 12 i 30 mil. govornika; oko 145 jezika uz gornji tok Nila, južno od afroaz. jezika; dijele se na šest potporodica: (istočno)saharsku, mabam, šari-nilsku (Chari Nil) i koman te 2 nerazvrstana jezika (fur i songhaï).