nikolaiti značenje

nikolaiti, gnostička sljedba u Maloj Aziji (1. st.).