Nikola I. Veliki značenje

Nikola i. Veliki, sv. (o. 800–867), papa od 858; ojačao papinsku vlast, posredovao u sporu između Istočne i Zapadne crkve uspostavio kao patrijarha Ignacija, ekskomunicirao Focija.