Nikodem značenje

Nikodem, sv., u Evanđelju, ugledni farizej, član Velikoga vijeća, potajni Isusov učenik. Donio smirnu i aloj za Isusov pokop. Pripisivalo mu se autorstvo apokrifnoga evanđelja.