Nijemci značenje

Nijemci (njem. Deutsche), germ. narod nastanjen najvećim dijelom u u Njemačkoj (75,2 mil. pripadnika), a izvan Njemačke u SAD-u (o. 1,85 mil.), Brazilu (o. 900 000), Argentini (o. 500 000), Kanadi (o. 490 000), Poljskoj (300 000–500 000), Rumunjskoj (o. 97 000), Češkoj (o. 50 000), Madžarskoj (o. 40 000) i dr. Protestanti i rimokatolici. – pov Prva njem. narodnosna zajednica počinje se stvarati nakon podjele franačkoga carstva (843), i to na području I Franačke. U etnogenezi njem. naroda najvažniju su ulogu odigrala plemena kao Alemani, Bavarci, Franci, Sasi, Tirinžani, Frizijci. Od 10. st. N. se počinju sve više širiti na područja I od Labe, gdje su prebivala pretežito slav. plemena, i dalje na I sve do područja nastanjenih baltičkim plemenim. To je širenje prema I (Drang nach osten) zaustavljeno u 14. st. zbog jačanja slav. i baltičkih država (Poljska, Litva) i raspadanja njem. polit. jedinstva (nastaje niz njem. feudalnih država). Od kraja 17. do poč. 19. st. pojačano je naseljavanje njem. stanovništva na područje JI (Podunavlje) i I Europe (Rusija). Nakon II. svj. rata o. 13 mil. Nijemaca prisilno je iseljeno iz nekadašnjih njem. krajeva I od Odre i Nise te s područja sr. i JI Europe.