nigersko-kongoanski jezici značenje

nigersko-kongoanski jezici, jedna od dviju porodica (grana) nigersko-kordofanske velike porodice (phyluma, makroporodice) afričkih jezika prema klasifikaciji am. lingvista J. Greenberga; dijeli se na više potporodica (skupina) jezika: zapadne atlantske jezike, jezike mande, jezike gur, jezike kva (kwa), istočne adamaua jezike i benue-kongoanske jezike (kambari, katab, birom, džukun, ibibo, tiv itd., a kojima pripadaju i jezici bantu, kako se obično navode prema francuskoj razredbi).