Niedersachsen značenje

Niedersachsen, sav. zemlja uz Sjeverno more, Njemačka; 47 616 km2, 7 956 416 st. Gl. grad Hannover. Poljodjelstvo, stočarstvo, ribarstvo. Iskorištavaju se ležišta nafte, ugljena, kalija, kamene soli, željezne rude. Termalni izvori. Kovinarstvo, kem., automobilska i prehr. ind.